444 4 224

Laktat (Laktik Asit)

Karbonhidrat metabolizmasında oksijensiz solunumla ara ürün olarak oluşur. Hücreler yeterli oksijen alamadığında anaerobik solunum sonucu laktat birikimi olur ve karaciğer kanda biriken laktatı ayıramazsa laktik asidoz oluşur. Şok, hipovolemi, sol kalp yetmezliği gibi dokuların oksijenlenmesinin azaldığı durumlarda veya diabetes mellitus, kanserler, karaciğer hastalığı gibi metabolik hastalıklarda düzeyi artar. Metabolik asidoz, diyabetik asidoz ve dehidratasyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Uygun olmayan saklama koşullarında, egzersizde, hiperventilasyonda ve uzun süreli turnike uygulanmasından sonra düzeyler yüksek tespit edilir. Plazma düzeyinin arttığı durumlar; Asidoz olmadan laktik asid artışı: kas egzersizi, hiperventilasyon, glukagon, glikojen depo hastalıkları, şiddetli anemi, insülin infüzyonu, Reye sendromu. Hipoksiyle beraber laktat artışı: dokuların oksijen alımını azaltan durumlar, akut hemoraji, şiddetli akut konjestif kalp yetmezliği, dolaşım kollapsına neden olan hastalıklar, siyanotik kalp hastalıkları, akut hipoksiye neden olan durumlar. İdyopatik: üremi, enfeksiyonlar, siroz, hamileliğin son trimestri, şiddetli damar hastalıkları, lösemiler, anemiler, kronik alkolizm, subakut bakteryel endokardit, poliomyelit ve diyaetiklerin %50’sinde. Numune: Kan gri kapaklı (oksalatlı) tüplere alınır, hemen santrifüj edip, hemoliz oluşturmadan 1 ml oksalatlı plazma ayırılır. Referans Değerler: 5.7-22 mg/dL Laktik Asid, BOS Bakteriyel ve viral menenjitlerin ayırıcı tanısında kıymetlidir. Viral menenjitlerde BOS laktat düzeyleri 35 mg/dL’nin altında seyrederken, bakteriyel menenjitlerde bu değerin üzerindedir. SSS’de oksijenasyonun ve sirkülasyonun azaldığı durumlarda, artmış kafa içi basıncında, travma, felç, kafa içi kanamalar, beyin abseleri, MS, primer ya da metastatik kanserler, hipokapni, bakteryel ve tüberküloz menenjitlerde BOS laktik asid düzeyleri artmış olarak saptanır. Numune: BOS’dan 3 mL kadar örnek jelsiz tüpte ve soğuk zincir şartlarında gönderilmelidir. Referans Değerler: 10-22 mg/dL