444 4 224

Kalsiyum

Kalsiyum Total, serum yada plazma Vücutta en çok bulunan mineraldir. %99'u kemik dokusuna bağlı olarak bulunur. Geride kalan kalsiyum tüm dokulara ve sıvılara dağılmış olarak bulunur. Vücudun hayati fonksiyonlarının devam ettirilmesinde temel rol alır. Kan kalsiyum düzeyi çeşitli metabolik ve endokrin fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılır. Test için mutlaka açlık kanı alınmalıdır. Örnek alımı sırasında turnike 10 dakikadan fazla uygulanmamalıdır çünkü venöz staz sonuçları etkiler. Kan kalsiyum düzeyi gün içinde saat 02:00-04:00 arasında en düşük, saat 20:00 de en yüksek seviyelerde bulunur. Serum düzeyinin arttığı durumlar; Primer ve tersiyer hiperparatiroidizm, kemik tutulumlu malign hastalıklar, squamöz hücreli akciğer kanseri, böbrek kanseri, özefagus, pankreas, mesane, karaciğer kanserleri, polisitemia vera, feokromasitoma, sarkoidoz, Vitamin D intoksikasyonu, süt-alkali sendromu, paget hastalığı, tirotoksikoz, akromegali, akut tubuler nekrozun diüretik fazı, dehidratasyon, familyal hipokalsiürik hiperkalsemi, iatrojenik hiperkalsemi. Serum düzeyinin azaldığı durumlar; İdiopatik, cerrahiye bağlı, konjenital hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, vitamin D eksikliği, Kronik BöbrekYetmezliği, Mg eksikliği, uzamış antikonvülzan terapi, akut pankreatit, hiperfosfatemi, masif kan transfüzyonu, anterior pitüiter hipofonksiyon, proksimal ve distal renal tubuler hastalıklar, hepatik siroz, alkolizm, hipoalbüminemi, yetersiz beslenme. Numune: Serum: Kan katkısız, kırmızı kapaklı tüplere alınır, santrifüj edip 1 ml serum ayırılır. Plazma: Kan yeşil kapaklı (sodyum heparinli) tüplere alınır, santrifüj edip 1 ml sodyum heparinli plazma ayırılır. Referans Değerler: 8-10.4 mg/dL Kritik Değer: <5.9 mg/dL veya >12.1 mg/dL (≤16 yaş) Kalsiyum İyonize, tam kan Kalsiyumun fizyolojik olarak aktif olan serbest formudur. Kan total kalsiyum düzeyi kan protein düzeylerinden etkilendiği için protein miktarını etkileyen KBY, nefrotik sendrom, malabsorbsiyon, multiple myelom hastalarının kalsiyumunu ölçmede kullanılır. Ayrıca anormal total kalsiyum sonuçlarının değerlendirmede kullanılır. Kalsiyum metabolizmasını değerlendirmede total kalsiyumdan daha kıymetli bir testtir. Anaerobik şartlarda numune alınmalı ve en kısa sürede soğuk zincir şartlarında gönderilmelidir. Kan düzeyinin arttığı durumlar; Primer hiperparatiroidizm, PTH üreten tümörler, kemik tutulumlu malign hastalıklar, squamöz hücreli akciğer kanseri, böbrek kanseri, özefagus, pankreas, mesane, karaciğer kanserleri, polisitemia vera, feokromasitoma, sarkoidoz, Vitamin D intoksikasyonu, süt-alkali sendromu, paget hastalığı, tirotoksikoz, akromegali, akut tubuler nekrozun diüretik fazı, dehidratasyon, familyal hipokalsiürik hiperkalsemi, iatrojenik hiperkalsemi. Kan düzeyinin azaldığı durumlar; Primer hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, vitamin D eksikliği, Mg eksikliği, akut pankreatit, hiperfosfatemi, masif kan transfüzyonu, anterior pitüiter hipofonksiyon, proksimal ve distal renal tubuler hastalıklar, hepatik siroz, alkolizm, multiple organ yetmezlikleri, hemodiyaliz. Numune: Kan yeşil kapaklı (sodyum heparinli) tüplere alınır, soğuk zincir şartlarında gönderilir. Referans Değerler: 1.12-1.32 mmol/L Kalsiyum , 24 saatlik ya da spot idrar Kalsiyum metabolizmasını değerlendirmede kullanılır. Sonuçlar kalsiyum ve protein alımından ve fosfat atılmından etkilenir. Hamileliğin sonuna doğru değerler düşer. Hiperparatiroidili hastaların üçte birinin idrar kalsiyum düzeyleri normaldir. İdrar düzeyinin arttığı durumlar; Hiperparatiroidizm, kemik tutulumlu malign hastalıklar, myelom, osteoporoz, meme ve mesane kanserleri, sarkoidoz, Vitamin D intoksikasyonu, Fanconi sendromu, paget hastalığı, tirotoksikoz, akromegali, distal renal tubuler asidoz, dehidratasyon, hepatolentikuler dejenerasyon, osteitis deformans, immobilizasyon. İdrar düzeyinin azaldığı durumlar; Hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, vitamin D eksikliği, akut nefrit, hiperfosfatemi, osteoblastik metastazlar, kemik kanserleri, hipotiroidizm, hepatik siroz, alkolizm, hipoalbüminemi, Çölyak hastalığı, steatore, yetersiz beslenme. Numune: 24 saatlik idrar: Koruyucu kullanılmadan toplanmış ve iyice karışması sağlanmış 24 saatlik idrardan 2 mL ayırarak 13 mL lik idrar tüpünde, soğuk zincir şartlarında gönderilir. Spot idrar: 2 mL lik spot idrar örneği 13 mL lik idrar tüpünde, soğuk zincir şartlarında gönderilir. . Referans Değerler: 100-300 mg/24 saat