444 4 224

Adenozin Deaminaz (ADA)

Eritrositlerde, lökositlerde, akciğer, karaciğer, mide, genitoüriner traktüs ve serumda bulunan bir enzimdir.İmmün fonksiyonların düzenlenmesinde rol oynar. Ağır Kombine İmmün yetmezliklerin %25-50 sinde bu enzimde defekt saptanmıştır.
Kanda : Hepatit, siroz, hemakromatozis, neoplazma bağlı obstrüktif sarılık, prostat ve mesane kanserleri, hemolitik anemi, romatizmal ateş, tifo, gut, talassemi major, myeloid lösemi, tüberküloz, otoimmun hastalıklar, enfeksiyoz mononükleoz ve kalp yetmezliğinde yükselir
Normal Değer: 5-20 U/L
Mayide: Özellikle tüberküloz efüzyonlarının ve tüberküloz menenjitin tanısında kullanılır. Lenfoma, SLE ve adenokarsinomlarda da mayideki ADA düzeyi yükselebilir.
Normal Değer: 0-40 U/L
Numune: Kan katkısız, kırmızı kapaklı tüplere alınır, santrifüj edilip 1.0 ml serum ayırılır ve gönderilir. Serum buzdolabında muhafaza edilmeli ve soğuk zincirle plastik tüplerde gönderilmelidir.